KAPCSOLAT - KIHÍVÁS ALAPÍTVÁNY
CONTACT - CHALLENGE FOUNDATION

3530 Miskolc, Rákóczi u.12. I.em.2.
+36 46 323 025
+36 70 361 3684

 

 

Nemzeti Civil Alapprogram

A honlap fejlesztése a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

 

 

 

HÍD-MÁTRIX program eredményei

 

"LENDÜLETBEN"

megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerő-piaci integrációját szolgáló munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése Miskolcon és térségében.

TÁMOP 5.3.8.A3-12/1-2012-0054 az. sz. projekt

 

Alapítványunk, a Kapcsolat - Kihívás Alapítvány 1997.évi megalakulása óta 34 programot valósított meg. Az alternatív munkaerő-piaci programokban több éve részt veszünk, folyamatos elemzésük és értékelésük kapcsán jutottunk arra a felismerésre, hogy nem megkerülhető egy olyan speciális, minden igényt kielégítő professzionális szolgáltatási csomag kifejlesztése, mely az európai elveken, elvárásokon alapszik, de maximálisan figyelembe veszi a hazai specialitásokat is.

 

Programunk - így szolgáltatási csomagunk - célcsoportja a Miskolcon és térségében élő megváltozott munkaképességű emberek, akik komplex rehabilitációt követően megjelenhetnek a nyílt munkaerő - piacon.

 

Programtevékenységeink:

  • komplex munkaerő - piaci szolgáltatások népszerűsítése, a célcsoport körében toborzási tevékenység
  • a célcsoport szükségleteinek felmérése
  • egyéni munkavállalási terv készítése
  • a célcsoport tagjainak mentális felzárkóztatásáért csoportos foglalkozások, tréningek lebonyolítása
  • a potenciális munkáltatókkal kapcsolatfelvétel, együttműködés és felkészítésük a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására, az általuk kínált potenciális munkakörök felmérése és kompetencia-elemzése
  • a célcsoport számára munkaközvetítés, majd az elhelyezkedett személyek esetében munkahelyi támogatás, utókövetés
  • a nyilvánosság biztosítása, a projekt célcsoportjának, illetve egyéb közreműködőknek a rendszeres tájékoztatása
  • részvétel szakmai-módszertani felkészítésben, a Konzorcium által biztosított Portál szolgáltatásainak használatával kapcsolatos felkészítéseken
  • kapcsolódás az országos monitoring rendszerhez és közreműködés az országos munkaerő - piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózatban

 

Miskolc és térsége a rendszerváltás nagy vesztese. Az összeomló acélipar és az elmaradt iparbetelepülés tömeges és tartós munkanélküliséget eredményezett, amit a kísérő szegénység, az esélytelenséget növelve tovább súlyosbított. Mindezt sajátos életviteli technika kidolgozása követte: a kilátástalanságban viszonylagos biztonságot, kiszámíthatóságot nyújtott a munkanélküli járadék, illetve a rokkantnyugdíj.

 

A jogszabályi változások és a kormányzati akarat következtében e viszonylagos egyensúlyi helyzet billent meg - és a legnagyobb vesztesek a megváltozott munkaképességűek. Helyzetüket a tartós egészségügyi problémákon túl a viszonylag alacsony oktatási és szakképzettségi szint is rontja, amit a társadalmi megítélés rosszabbodása is fokoz. A célcsoporton belül a fő elbátortalanító tényező a járadékcsapda és a járadékok elvesztésének a kockázata munkába állás esetén; a munkáltatók pedig úgy vélik, hogy csak jelentős költségekkel járó munkahely-átalakítással tudnak rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban részesülő embert foglalkoztatni, pedig a megváltozott munkaképességű emberek olyan csoportot képeznek, amely - a munkaképes korú lakosság csökkenése miatt - extra munkaerő kínálatot jelent.

 

Programunk arra irányul, hogy a megváltozott munkaképességű emberek attitűdjét megfordítsuk, azaz az ellátások megtartására irányuló energiáikat a munkaerő-piac irányába fordítsuk. Illetve arra is, hogy a munkáltatókat meggyőzzük a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának fontosságáról és hasznosságáról.

 

Arra számítunk, hogy a program megvalósulásával a csoport tagjaiban értéktudatosság alakul ki, megtanulják a problémák felismerését és megfogalmazását, illetve az adekvát segítőhöz való fordulás képességét, igény támad bennük a munkára, - a pénzkereseti forráson túl - az önkiteljesedés lehetőségére, végső soron pedig szociális státuszváltás következik be, azaz elmozdulás történik a társadalmi felemelkedés útján.

 

Programunk keretén belül nagy számban vonjuk be a megváltozott munkaképességűeket, velük együttműködési adatlapot vetetünk fel és egyéni munkavállalási terveket készíttetünk; ezzel párhuzamosan felmérjük a Miskolcon és térségében tevékenykedő potenciális munkáltatókat (és a munkaköröket), velük együttműködési megállapodásokat kötünk. Mindezek eredményeképpen sikeresen helyezünk el megváltozott munkaképességű embereket a nyílt munkaerőpiacon, amit munkáltatói igazolásokkal igazolunk.

 

Mindezek alapja a foglalkozási rehabilitáció. Ennek a munkaügyi központok által koordinált rendszere jól kiépített és működő szerves rendszer, de az egyéni szükségletek szempontjából való megközelítést, illetve folyamatkezelést idő és kapacitás híján nem ez, hanem a civil szervezetek tudják csak megvalósítani.

 

A sikeres megvalósítás csak hálózatban lehetséges, amelyben a partnerség alapelvének megfelelően a résztvevők kiegészítik vagy bővítik egymás tevékenységét. Alapítványunk ezen, civil szervezetekből álló hálózatban a kapcsolattartás és információcsere, a rendszeres ismeret- és tapasztalatcsere, a közös fellépés, a közös együttműködés és az intézményes partnerség jegyében tölti majd be szerepét.

 

A hálózat tagjai közötti munkamegosztás, kölcsönös egymásrautaltság, megbecsülés és értékelés hozza meg a rehabilitációs tevékenység sikerét, amely egyúttal közös társadalmi érdek is, lévén lehetőséget teremt a társadalmi esélyegyenlőségre, a leszakadási folyamat megállítására és a folyamatos felzárkóztatásra.

 

 

 

Adatkezelési szabályzat, tájékoztató...Weblapkészítő: Avasweb Kft.